GÓI NGÀY

Phù hợp với nhu cầu data không thường xuyênThông tin
 • MI10D

 • 1GB tốc độ cao
 • 10.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • MI5D

 • 500MB tốc độ cao
 • 5.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • MI7D

 • 700MB tốc độ cao
 • 7.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • ONME1

 • Không giới hạn tốc độ cao
 • 3.000 đ
 • Ngày
Chi tiết
 • ONME7

 • Không giới hạn tốc độ cao
 • 10.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết