GÓI DATA ROAMING

Gói data sử dụng khi chuyển vùng quốc tế (Gói DR99 tạm dừng cung cấp mới từ 21/05/2019)Thông tin
 • DR15EU

 • 1GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 15 ngày
Chi tiết
 • DR7EU

 • 400MB tốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • VDR50

 • 100MB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • DR20

 • 200MB tốc độ cao
 • 20.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • DR50

 • 1GB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết