GÓI DATA ONLY (DCOM)

Sử dụng internet và nhắn tinThông tin
 • D900

 • 84GB tốc độ cao
 • 900.000 đ
 • 360 ngày
Chi tiết
 • D500

 • 60GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 360 ngày
Chi tiết
 • D200

 • 20GB tốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D120

 • 12GB tốc độ cao
 • 120.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D30

 • 2.5GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D70

 • 7GB tốc độ cao
 • 70.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D50

 • 3.5GB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết