GÓI DATA ONLY (DCOM)

Sử dụng internet và nhắn tinThông tin
 • D900

 • 84GB tốc độ cao
 • 900.000 đ
 • 360 ngày
Chi tiết
 • D500

 • 48GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 360 ngày
Chi tiết
 • D30

 • 2.5GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D50

 • 3.5GB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết