Đăng ký gói data
Xem tất cả
 • DR500

 • 2GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • DR99

 • 1GB tốc độ cao
 • 99.000 đ
 • 3 ngày
Chi tiết
 • DR299

 • 1GB tốc độ cao
 • 299.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • DR150

 • 500MB tốc độ cao
 • 150.000 đ
 • 3 ngày
Chi tiết
 • DR20

 • 200MB tốc độ cao
 • 20.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • DR50

 • 1GB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết