Vui lòng nhập thông tin xác nhận mua gói cước MT10D (+1.5GB lưu lượng) với giá 10.000 đồng, sử dụng trong 24h cùng ngày đăng ký

Hủy