• MT10U

  • 1GB tốc độ cao
  • 10.000 đ
  • 24h cùng ngày đăng ký

Giới thiệu

MT10U: 10.000đ có 1 GB sử dụng đến 24 giờ cùng ngày đăng ký. Hết 1GB truy cập theo tốc độ thông thường. Không gia hạn tự động.

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký hoặc soạn MT10U gửi 191, bấm gọi *098*1024#

Hủy dịch vụ

Bấm Hủy hoặc soạn HUY MT10U gửi 191

close