• DR7

  • 3GB tốc độ cao
  • 200.000 đ
  • 7 ngày

Giới thiệu

Giá cước: 200.000đ.
Ưu đãi:
+ Có 3GB sử dụng trong 07 ngày (168h) tính từ thời điểm đăng ký thành công.
+ Gói cước được đăng ký lại nhiều lần trong chu kỳ.
+ Hết lưu lượng sẽ dừng truy cập. Hết thời gian tính cước thông thường. Gói cước không tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
Phạm vi áp dụng tại 15 quốc gia (vùng lãnh thổ): Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, USA.

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký / Soạn DR7 gửi 191 / Bấm gọi *098*#

(Quý khách lưu ý cần đăng ký DV Chuyển vùng quốc tế và DV Mobile internet trong nước trước khi đăng ký gói cước Roaming)

Hủy dịch vụ

Soạn HUY DR7 gửi 191

close