• ASEAN5

  • 1GB tốc độ cao
  • 99.000 đ
  • 5 ngày

Giới thiệu

Giá cước: 99.000đ
Ưu đãi:
- 1GB sử dụng khi chuyển vùng quốc tế vào các nước thuộc khu vực ASEAN trong vòng 5 ngày tính từ thời điểm đăng ký thành công (1 ngày = 24h).
- Gói cước được đăng ký lại nhiều lần trong chu kỳ hiện tại.
- Hết lưu lượng sẽ dừng truy cập, hết thời hạn sẽ sử dụng với giá thông thường. Gói cước không tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
- Các mạng áp dụng cụ thể gồm: AIS/Dtac (Thái Lan), Celcom/Digi (Malaysia), DST (Brunei), Metfone (Campuchia), Mytel (Myanmar), Singtel (Singapore), Smart (Philippines), Telemor (Dong Timor), Telkomsel (Indonesia), Unitel (Lào).

Cách đăng ký

Bấm Đăng ký, soạn ASEAN5 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#
Quý khách lưu ý cần đăng ký DV Chuyển vùng quốc tế (bằng cách soạn CVQT gửi 138) và DV Mobile internet trong nước trước khi đăng ký gói Roaming (bằng cách soạn Tengoi gửi 191, ví dụ gói TOMD10).

Hủy dịch vụ

Soạn HUY ASEAN5 gui 191

close