• 4G40VAS

  • 1GB tốc độ cao
  • 70.000 đ
  • 30 ngày

Giới thiệu

Với 70.000đ quý khách sẽ có 1GB tốc độ cao và miễn phí sử dụng 6 dịch vụ data tiện ích gồm MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews (riêng Nhạc Keeng, chỉ miễn phí lưu lượng nghe, không miễn phí lưu lượng tải, lưu lượng tải trừ vào 1GB tốc độ cao). Hết 1GB dừng truy cập các dịch vụ khác trừ 6 dịch vụ data tiện ích miễn phí. Chu kỳ sử dụng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ

Áp dụng cho các thuê bao trả trước

Click để mua SIM 4G Online tại đây

Cách đăng ký

Hủy dịch vụ

close