Chọn Thiết bị
Danh sách chi tiết
Truyền hình, internet
Danh sách chi tiết
Giao hàng nhanh
Cam kết giao hàng trong vòng 24h đối với HN và HCM, 48h đối với các tỉnh khác
Thanh toán tiện
Tùy chọn thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán qua thẻ hoặc Internet banking
Mạng lưới rộng
Mạng lưới viettel phủ khắp cả nước
Danh sách Viettel Store
Cam kết giao hàng trong vòng 24h đối với HN và HCM, 48h đối với các tỉnh khác
Tùy chọn thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán qua thẻ hoặc Internet banking
Mạng lưới viettel phủ khắp cả nước
Danh sách Viettel Store