( Tất cả sim số trên VTShop đều nhận trực tiếp tại cửa hàng Viettel )